Open Journal Systems

Świat powierzony człowiekowi – i co dalej?

Henryk Witczyk

Abstrakt


Słowo wstępne redaktora naczelnego do numeru poświęconego ekologicznej lekturze Biblii

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.