Open Journal Systems

Rozdarcie szat arcykapłana a rozdarcie zasłony świątyni jako wyraz gniewu człowieka i Boga w Ewangelii Mateusza (Mt 26,65; 27,51)

Michał Klukowski

Abstrakt


W Ewangelii Mateusza znajdujemy dwa teksty, w których wspominany jest akt rozdarcia. Pierwszym z nich jest rozdarcie szat arcykapłana na usłyszane z ust Jezusa bluźnierstwo (26,65). Drugim rozdarcie zasłony świątyni przez Boga (27,51). W artykule zostaje postawiona hipoteza, że rozdarcie zasłony świątyni było symbolicznym aktem Boga w odpowiedzi na rozdarcie szat przez arcykapłana. Świadectwa starotestamentowe poświadczają, że rozdarcie szat było wyrazem gniewu na usłyszane bluźnierstwo. Chociaż rozdzieranie szat było kapłanom zabronione (Kpł 10,6; 21,10), to jednak Miszna dopuszczała taką możliwość w czasie procesu przed Sanhedrynem. Możliwe, że Mateusz widział w rozdarciu zasłony świątyni symboliczne rozdarcie szaty Boga jako wyraz Jego gniewu na bluźnierstwo, którym było zabicie Jego Syna. Tym bardziej, że Mateusz akcentuje rozdarcie zasłony od góry do dołu, tymczasem właśnie szaty arcykapłana miały być tak rozrywane według przepisów Miszny. Trudnością wysuniętej hipotezy są dwa fakty. Po pierwsze, redakcja Miszny jest późniejsza od redakcji Ewangelii Mateusza. Po drugie, Mateusza używa dwóch różnych czasowników na opisanie aktu rozdarcia. 


Słowa kluczowe


rozdarcie; szata; zasłona; arcykapłan; gniew

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cassius Dio, Roman History. VI. Books 51-55 (Loeb Classical Library 83; London – New York, NY: Harvard University Press 1917).

Cassius Dio, Roman History. VII. Books 56-60 (Loeb Classical Library 175; London – New York, NY: Harvard University Press 1924).

Brown R.E., The Death of the Messiah: From Gethsemane to the Grave (New York, NY: Doubleday 1994) I.

Evans A.C. – Carlston E.C., From Synagogue to Ecclesia: Matthew's Community at the Crossroads (WUNT 334; Tübingen: Mohr Siebeck 2014).

Ginzberg L., „Akiba ben Joseph”, Jewish Encyclopaedia (red. I. Singer) (New York: Funk and Wagnalls Company 1901-1916) 304-310.

Meier P.J., „The Historical Jesus and the Historical Law: Some Problems within the Problem”, The Catholic Biblical Quarterly 65/1 (2003) 52-79.

Meyers C., „Veil of the Temple”, The Anchor Bible Dictionary (red. D.N. Freedman) (New York, NY: Doubleday 1992) VI, 9241.

Neusner J., Judaism: The Evidence of the Mishnah (Chicago: University of Chicago Press 1981).

Sanders E.P., Jewish Law from Jesus to the Mishnah: Five Studies (Philadelphia: Trinity 1990).

The Mishnah (red. H. Danby) (Oxford: Oxford University Press 1933).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.