Verbum Vitae

„Verbum Vitae” jest półrocznikiem biblijno-teologicznym wydawanym przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czasopismo ma charakter tematyczny. Każdy numer jest poświęcony konkretnemu problemowi teologii biblijnej, który jest prezentowany w artykułach grupowanych w trzech działach: Stary Testament – Nowy Testament – Ojcowie i życie Kościoła.

Ostatnim, czwartym działem każdego numeru są recenzje. W większości recenzowane są publikacje, które ukazały się w języku polskim. W ten sposób staramy się o promocję polskiej biblistyki, stymulując także debatę naukową w polskim środowisku biblijnym.

Nazwa czasopisma „Verbum Vitae” podkreśla chrystocentryczny charakter Pisma Świętego. Z tego powodu zawarte w nim artykuły próbują ukazać misterium Chrystusa, objawione w Starym i Nowym Testamencie i odkrywane coraz pełniej w żywej Tradycji Kościoła. 

 

ISSN 1644-8561 (wersja drukowana)
ISSN 2451-280X (wersja on-line)

Wersja elektroniczna pisma jest wersją pierwotną.


Czasopismo indeksują następujące bazy:

 • Arianta
 • ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)
 • Baza Artykułów Biblistyki Polskiej (BABP)
 • Baza czasopism humanistycznych BazHum
 • Biblioteka Cyfrowa KUL (BC KUL)
 • Bibliographic Information Base in Patristics (BIBP)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL
 • European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS)
 • Google Scholar 
 • Index Copernicus (IC)
 • POL-Index 
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • SCOPUS
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH

 

 

Według najnowszej ewaluacji MNiSW z 18.12.2015 r. półrocznik „Verbum Vitae” otrzymał 7 pkt.

 

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Aktualności

 

Tematy nowych numerów VV

 

Najbliższe numery półrocznika poświęcone będą następującym tematom: 

34 (2018) gniew człowieka - gniew Boga
35 (2019) czas i kalendarz (1)
36 (2019) kara wieczna
37 (2019) Duch Święty w Kościele
38 (2020) czas i kalendarz (2)
 

Zapraszamy i zachęcamy do przesyłania swoich propozycji tematów kolejnych numerów, artykułów oraz recenzji książek.

 

 
Opublikowane: 2017-01-10
 
Więcej ogłoszeń...

No 33: Gniew Boga jak gniew człowieka?

Spis treści

Słowo wstępne

Henryk Witczyk
7-18

Artykuły – Stary Testament

Dawid Mielnik
21-43
Antoni Tronina
45-58
Grzegorz Baran
59-92
Andrzej Piwowar
93-127
Andrzej Ignacy Mrozek
129-152

Artykuły – Nowy Testament

Tomasz Bartłomiej Bąk
155-178
Michał Klukowski
179-202
Marcin Kowalski
203-249
Beata Sabina Urbanek
251-276

Artykuły – Ojcowie i życie Kościoła

Damian Mrugalski
279-314
Bogdan Stanisław Czyżewski
315-341
Leon Nieścior
343-364
Jan Witold Żelazny
365-383
Stanisław Zarzycki
PDF
385-421
Jan Frąckowiak
423-443
Janusz Królikowski
445-461

Recenzje

Stanisław Hałas
465-469
Jacek Andrzej Kucharski
471-479
Mariusz Rosik
481-490
Tomasz Niedźwiedzki
491-497
Judyta Pudełko
499-505


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.