Informacje dla bibliotekarzy

Istnieje możliwość prenumeraty rocznej (dwa numery) wersji drukowanej naszego pisma. W przypadku prenumeraty Wydawnictwo KUL oferuje ceny promocyjne. Cena pojedynczego numeru, poza prenumeratą, waha się pomiedzy 13 a 27 zł (szczegóły tutaj). 

Kontakt 

Dział handlowy Wydawnictwa KUL
tel. 81 740-93-45 lub 46
fax 81 740-93-51 
e-mail: handlowy@wydawnictwo.kul.lublin.pl

Wcześniejsze numery czasopisma można nabyć w sklepie internetowym Wydawnictwa KUL (tutaj)

Zachęcamy bibliotekarzy do dodania naszego czasopisma do zbiorów elektronicznych czasopism znajdująych się w zasobach danej biblioteki akademickiej czy publicznej. Należy przy tym zwrócić uwagę, że otwarty system publikacji tego czasopisma jest przydatny dla samych bibliotek jako system przyjmujący i zarządzający czasopismami, które są publikowane przez naukowców danego fakultetu (zobacz Open Journal Systems).Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.