Informacje dla czytelników

Zachęcamy czytelników to rejestracji na stronie naszego półrocznika w celu otrzymywania powiadomień od Redakcji „Verbum Vitae”. W tym celu należy użyć linku Zarejestruj znajdującego się na głównej stronie naszego pisma. Rejestrecja skutkuje otrzymywaniem wiadomości email ze spisem treści nowych numerów „Verbum Vitae”. Lista subskrybentów jest dla Redakcji świadectwem popularności i uznania jakim cieszy się pismo. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności naszego półrocznika. W myśl jej zasad, imię i nazwisko wraz z adresem email czytelnika pozostają wyłącznie na użytek naszego pisma i nie są używane do innych celów.Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.