Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 17: Kapłaństwo Jezusa Chrystusa - czym jest? Modlitwa Jezusa-Kapłana o uświęcenie Dwunastu (J 17,17-19) Abstrakt  PDF
Henryk Witczyk
 
No 20: Jak być ojcem? Przeżywanie ojcostwa w nauczaniu bł. Jana Pawła II Abstrakt  PDF
Sławomir Kunka
 
No 26: Sprawiedliwość Boga - czym jest? Wszechmoc w płaszczu niemocy. Sprawiedliwość Boża w perspektywie chrystologicznej według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI Abstrakt  PDF
Jerzy Szymik
 
No 17: Kapłaństwo Jezusa Chrystusa - czym jest? Kapłańsko-ofiarniczy charakter egzystencji wierzącego w ewangelię Abstrakt  PDF
Roman Pindel
 
No 28: Świadczyć - jak i o czym? Świadectwo „tego, który widział” (J 19,34-35) Abstrakt  PDF
Henryk Witczyk
 
1 - 5 z 5 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.