Informacje dla autorów

Osoby zainteresowane złożeniem artykułu lub recenzji naukowej w naszym półroczniku, proszone są o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zakresu treści i charakteru czasopisma.

W celu przygotowania tekstu pod kątem formalnym, prosimy zapoznać się z zakładką wytyczne dla autorów.

Przesłanie tekstu do publikacji wymaga zarejestrowania się na stronie czasopisma oraz przejścia pięciu prostych, generowanych przez system kroków, które ułatwiają złożenie artykułu do publikacji, z kompletem wymaganych przez Redakcję danych.Wrocławski Przegląd Teologiczny / Wrocław Theological Review

Papieski Wydział Teologiczny / Pontifical Faculty of Theology

ul. Katedralna 9

50-328 Wrocław

 

 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.