Zeszyty Naukowe KUL

W 1957 r. władze Uniwersytetu zabiegały o zgodę administracji rządowej na wydawanie czasopisma w nakładzie 7 tys. egzemplarzy, początkowo uzyskano pozwolenie na nakład siedmiokrotnie mniejszy. Kolejne numery miały ukazywać się na początku każdego kwartału. Początkowo druk odbywał się w Lubelskiej Drukarni Prasowej w godzinach nadliczbowych. Do 1972 r. „Zeszyty Naukowe KUL" redagował komitet złożony z przedstawicieli Wydziałów oraz delegata Biblioteki Uniwersyteckiej. Pracami redakcji w początkowym okresie kierował Konstanty Turowski. Od 1973 r. wprowadzono funkcję redaktora naczelnego, powoływanego z grona profesorów. W kolejnych latach pełnili ją: prof. Antoni Stępień (1973–1975 oraz 1983–1993), ks. prof. Wacław Hryniewicz (1976–1978), o. prof. Mieczysław A. Krąpiec (1979–1983), prof. Stanisław Fita (1994–2000), ks. prof. Józef Herbut (2000–2003), ks. prof. Henryk Witczyk (2003–2011), prof. Karol Klauza (2011–2017), dr hab. Grzegorz Tylec od 2017 r.

Szczegóły publikacji:

– ISSN 0044-4405

– W wersji elektronicznej ukazuje się w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku

– Wersja drukowana (4 zeszyty elektroniczne) ukazuje się w październiku

– Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną

– Wydawca: Wydawnictwo KUL

– Punktacja MNiSW: 10 pkt., lista B

Bazy danych, w których czasopismo jest indeksowane:

– Google Scholar
– Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH)
– Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
– Baza czasopism humanistycznych BazHum

 

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 61, No 1 (2018)

Spis treści

Prawo

Beata Giesen
PDF
3-16
Ewa Jakimczuk
PDF
17-30
Grzegorz Kozieł
PDF
31-41
Wojciech Machała
PDF
43-52
Łukasz Maryniak
PDF
53-67
Joanna Sitko
PDF
69-91
Joanna Szyjewska-Bagińska
PDF
93-113
Piotr Ślęzak
PDF
115-125
Grzegorz Tylec
PDF
127-141
Krzysztof Żok
PDF
143-157
Marek Bielecki
PDF
159-178
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
PDF
179-196
Jacek Sobczak, Maria Gołda-Sobczak
PDF
197-219
Jan Izdebski
PDF
221-231
Mirosław Karpiuk
PDF
233-244

Komunikacja społeczna

Michał Wojciech Jakubowicz
PDF
245-264
Dominika Łarionow
PDF
265-282
Rafał Pastwa
PDF
283-295
Aleksandra Pethe
PDF
297-318
Marek Jan Pytko
PDF
319-334
Joanna Sosnowska
PDF
335-349
Justyna Szulich-Kałuża
PDF
351-372
Aneta Wójciszyn-Wasil
PDF
373-385
Natasza Ziółkowska-Kurczuk
PDF
387-398

Biblia w sztuce

Patrycja Bąkowska
PDF
399-414
Adam Jarosz
PDF
415-432
Emilia Kłoda
PDF
433-444
Konrad Niemira
PDF
445-460

„Świat Wincentego Pola”

Małgorzata Maria Król, Małgorzata Nowak
PDF
461-462
Władysława Bryła
PDF
463-474
Jolanta Klimek-Grądzka
PDF
475-492
Małgorzata Maria Król
PDF
493-509
Bożena Leszczyńska
PDF
511-532
Anna Magdalena Majewska-Wójcik
PDF
533-546
Leonarda Mariak
PDF
547-560
Małgorzata Nowak-Barcińska
PDF
561-580
Tadeusz Półchłopek
PDF
581-589
Włodzimierz Toruń
PDF
591-600
Magdalena Zaremba
PDF
601-613
Małgorzata Żurakowska
PDF
615-631


Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II