Zeszyty Naukowe KUL

W 1957 r. władze Uniwersytetu zabiegały o zgodę administracji rządowej na wydawanie czasopisma w nakładzie 7 tys. egzemplarzy, początkowo uzyskano pozwolenie na nakład siedmiokrotnie mniejszy. Kolejne numery miały ukazywać się na początku każdego kwartału. Początkowo druk odbywał się w Lubelskiej Drukarni Prasowej w godzinach nadliczbowych. Do 1972 r. „Zeszyty Naukowe KUL” redagował komitet złożony z przedstawicieli Wydziałów oraz delegata Biblioteki Uniwersyteckiej. Pracami redakcji w początkowym okresie kierował Konstanty Turowski. Od 1973 r. wprowadzono funkcję redaktora naczelnego, powoływanego z grona profesorów. W kolejnych latach pełnili ją: prof. Antoni Stępień (1973–1975 oraz 1983–1993), ks. prof. Wacław Hryniewicz (1976–1978), o. prof. Mieczysław A. Krąpiec (1979–1983), prof. Stanisław Fita (1994–2000), ks. prof. Józef Herbut (2000–2003), ks. prof. Henryk Witczyk (2003–2011), prof. Karol Klauza (2011–2017), dr hab. Grzegorz Tylec od 2017 r.


Szczegóły publikacji:

– ISSN 0044-4405

– eISSN 2543-9715

– Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną

– Wydawca: Wydawnictwo KUL

– Punktacja MNiSW: 10 pkt., lista B

Od numer 3 za 2018 r. teksty w czasopiśmie dostęne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0). Pełniejsze archiwum czasopisma znajduje się tutaj.

 

W czasopiśmie respektowane są zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE)

Zasady recenzji, zapora ghostwriting  zostały szczegółowo opisane zostały > tu.

Prawa autorskie. Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe z dziedziny nauk społecznych, dyscypliny: nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, nauki o bezpieczeństwie.

Bazy danych, w których czasopismo jest indeksowane:

– Google Scholar
– Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH)
– Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
– Baza czasopism humanistycznych (BazHum)

 

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 61, No 2 (2018)

Spis treści

Brat Albert i jego czasy

Wiesław Przygoda
PDF
3-16
Małgorzata Nowak-Barcińska
PDF
19-28
Jolanta Klimek-Grądzka
PDF
29-47
Jakub Kozaczewski
PDF
49-61
Grażyna Legutko
PDF
63-86
Marek Kochanowski
PDF
87-99
Mirosława Ołdakowska-Kuflowa
PDF
101-120
Maria Jolanta Olszewska
PDF
121-143
Grzegorz Głąb
PDF
145-165
Wacław Pyczek
PDF
167-180
Ewa Pyczek
PDF
181-191
Sylwia Karpowicz-Słowikowska
PDF
193-203
Wojciech Kaczmarek
PDF
205-215
Małgorzata Żurakowska
PDF
217-225

Prawo

Ewa Jakimczuk
PDF
307-319
Artur Klimkiewicz
PDF
291-306
Piotr Piesiewicz, Olga Piaskowska
PDF
277-289
Jerzy Nikołajew
PDF
243-264
Mirosław Karpiuk
PDF
227-241
Grzegorz Tylec
PDF
265-276

Komunikacja społeczna

Radosław Sajna
PDF
321-332
Mariusz Janik
PDF
333-352
Dobrosław Mańkowski
PDF
353-368
Monika Sobolewska
PDF
369-379

Varia

Ryszard Zajączkowski
PDF
381-398
Maciej Hułas
PDF
399-415

Recenzje

Marian Radwan
PDF
417-423Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Numery czasopisma sprzed roku 2017 w wersji PDF są do pobrania  > tutaj.