Open Journal Systems

Rody w Pacholęciu hetmańskim Wincentego Pola

Władysława Bryła

Abstrakt


Autorka omawia sylwetkę pisarza i przedstawia analizowany poemat pt. Pacholę hetmańskie. Głównym przedmiotem prezentacji jest ród Tarnowskich i osoba hetmana Jana Tarnowskiego, który żył w XVI wieku.

W tle ukazany jest ród Bobolów, Odrowążów i Rożanki – narratora poematu. Członków wszystkich rodów cechuje patriotyzm, katolicyzm, mądrość i życzliwość dla innych ludzi. Pol wykreował tu obraz wyidealizowany szlachty polskiej w XVI wieku.


Słowa kluczowe


Wincenty Pol, rody szlacheckie, XVI wiek, Jan Tarnowski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Baczewski S., Szlachectwo. Studium z dziejów idei w piśmiennictwie polskim, Lublin 2009 Dzieduszycki M., Wincenty Pol (Życiorys), w: Wincenty Pol, Dzieła wierszem i prozą, t. VIII, Lwów 1877

Listy z ziemi naszej. Korespondencja Wincentego Pola z lat 1826-1872. Zebrał, opracował i wstępem opatrzył Zbigniew Sudolski, Warszawa 2004.

Łoboz M., Śpiewak pieśni niedogranych. W kręgu twórczości Wincentego Pola, Wrocław 2004

Orzechowski S., Żywot i śmierć Jana Tarnowskiego, w: tenże Wybór pism, oprac. J. Starnawski, Wrocław 1972

Pol W., Dzieła wierszem i prozą, t. I-X, Lwów 1875-1878

Ziomek J., Renesans, Warszawa 2002


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Numery czasopisma sprzed roku 2017 w wersji PDF są do pobrania  > tutaj.