Open Journal Systems

Ojcowie: Wincenty Pol i Gustaw Zieliński

Małgorzata Maria Król

Abstrakt


Artykuł przybliża relacje XIX-wiecznych ojców (Wincenty Pol i Gustaw Zieliński) z dziećmi. Analiza ich korespondencji wydaje się potwierdzać tezę, że uczestniczyli w życiu swoich najbliższych nieco korespondencyjnie. Obaj ojcowie, osoby-instytucje, postaci ważne w polskim społeczeństwie, zaangażowane w obowiązki publiczne nie mieli wystarczająco dużo okazji, aby w pełni uczestniczyć w dorastaniu dzieci. Pobyty z bliskimi, czego świadectwem (opublikowana w przypadku Pola i ogłaszana po raz pierwszy w przypadku Zielińskiego) korespondencja – wypełnione były przygotowaniami do kolejnych podróży, wypraw i prac badawczych, organizowanych uroczystości. Brak ten rekompensowali  więc systematyczną korespondencją.


Słowa kluczowe


rodzina w wieku XIX, edukacja, działalność publiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Źródła:

Rękopisy:

• Listy Gustawa Zielińskiego do Urszuli z Ramockich Zielińskiej, 1844-1848, BZ, sygn. 795;

• Listy Gustawa Zielińskiego do syna Konstantego, 1871-1881, BZ, sygn. 801;

• Listy Gustawa Zielińskiego do Erazma Wróblewskiego, 1874-1881, BZ, sygn. 795.

Pol W., Listy z ziemi naszej. Korespondencja Wincentego Pola z lat 1826-1872, zebrał, opracował i wstępem opatrzył Z. Sudolski, Warszawa 2004.

Pol W., Pamiętniki, oprac. K. Lewicki, Kraków 1960.

Literatura pomocnicza:

Majchrowski S., Wincenty Pol. Szkic biograficzny, Lublin 1982.

Mann M, Wincenty Pol. Studium biograficzno-krytyczne, t. 1-2, Lwów 1906.

Rosnowska J., Dzieje poety. O Wincentym Polu, Warszawa 1963.

Stogowska A., Wpisany w epokę. Gustaw Zieliński (1809-1881), Płock 1996.

Zosel-Woytysiak W., Znaj podanie twego rodu… Rodzina Wincentego Pola i jego potomkowie, Lublin 1995.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Numery czasopisma sprzed roku 2017 w wersji PDF są do pobrania  > tutaj.