Open Journal Systems

Integralna wizja osoby w ujęciu Edmunda Bojanowskiego

Dariusz Konopko

Abstrakt


Niniejszy artykuł jest próbą ukazania integralnego spojrzenia bł. Edmunda Bojanowskiego na osobę. Nie był On z wykształcenia filozofem, a jednak sięgał w swoich przemyśleniach do przedstawicieli tego kierunku. Oparł swoje poglądy na teologiczno – filozoficznych podstawach i można go w pewnym sensie zaliczyć do personalistów. W swoim życiu pochylał się przede wszystkim nad dzieckiem i jego wychowaniem. Ważne miejsce w jego zapiskach oraz przemyśleniach zajmuje także rodzina oraz role kobiety i mężczyzny w wychowaniu. Godność, która jest nieodzowną cechą człowieczeństwa stanowi u bł. Edmunda punkt wyjścia jego rozważań dotyczących osoby.

Słowa kluczowe


osoba, godność, dziecko, kobieta, ojcostwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bis D., Opiela M. L. (red.), Wychowanie integralne w teorii i praktyce pedagogicznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 141 – 159.

Bojanowski E., Dziennik. Objaśnił, skomentował i wstępem poprzedził Leonard Smołka, t. I-IV, Wrocław 2009.

Bruhlmeier A., Edukacja humanistyczna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1994.

Gigilewicz E., Opiela M. L. (red.), Prace szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, t. I – II, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP, Lublin 2016.

Jan Paweł II, Familiaris Consortio. Adhortacja o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, TUM, Wrocław 2000.

Jan Paweł II, List do rodzin, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1994.

Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.

Maryniarczyk A. (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, t. II, Lublin 2001.

Opiela M. L. (red.), Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

Opiela M. L., Aktualność koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP, Dębica 2011.

Ozorowski E. (red.), Słownik Małżeństwa i Rodziny, Wydawnictwo ATK, Łomianki 1999.

Poniewierski J. (red.), Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości, Wydawnictwo AA s.c., Kraków 2009.

Szelęgiewicz A., Edmund Bojanowski i jego dzieło, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1966.

Wojtyła K., Miłości i odpowiedzialność, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Numery czasopisma sprzed roku 2017 w wersji PDF są do pobrania  > tutaj.