Open Journal Systems

Anioł i syn – językowy portret Stanisława Witkiewicza-ojca

Anna Magdalena Majewska-Wójcik

Abstrakt


W artykule Autorka prezentuje Stanisława Witkiewicza w jednej z jego prywatnych ról – w roli ojca. Pokazuje, jakie relacje łączyły ojca z jedynym synem Stanisławem Ignacym, jak układały się stosunki pomiędzy tymi dwiema wybitnymi osobowościami, jak postrzegany był Witkacy przez ojca oraz jakimi priorytetami kierował się ojciec w wychowaniu jedynaka. Na podstawie korpusu listów do syna oraz innej korespondencji familijnej Autorka szkicuje portret Witkiewicza ojca. Artykuł stanowi kontynuację tematu zapoczątkowanego przez Małgorzatę Król, dotyczącego ojców: Wincentego Pola i Gustawa Zielińskiego.

Słowa kluczowe


rodzina w XIX wieku, ojciec, postawa rodzicielska, wychowanie, dyrektywność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła:

Pol W., Listy z ziemi naszej. Korespondencja Wincentego Pola z lat 1826-1872, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 2004.

Witkiewicz S., Listy do syna, oprac. B. Danek-Wojnowska i A. Micińska, Warszawa 1969.

Witkiewicz S.I., Listy, t. 1, cz. 1, oprac. T. Pawlak, Warszawa 2013.

Literatura pomocnicza:

Anusiewicz J., Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1995.

Kałkowska A., Wychowawca narodu wychowuje syna, czyli kształtowanie etyki Witkacego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2011, t. 14, z. 2, s. 143-151.

Król M., Ojcowie: Wincenty Pol i Gustaw Zieliński, „Zeszyty Naukowe KUL” 2017. [tekst w druku w tym zeszycie]

Olma M., Obraz ojca i matki w korespondencji familijnej Mieczysława oraz Heleny Pawlikowskich, w: Kobieta i mężczyzna. Jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 409-419.

Pinkwart M., Wariat z Krupówek, Nowy Targ 2015.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Numery czasopisma sprzed roku 2017 w wersji PDF są do pobrania  > tutaj.