Open Journal Systems

Przykłady aplikacji charyzmatu i myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskeigo w działalności Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej poza granicami Polski

Lidia Andrzeja Spyra

Abstrakt


Zaprezentowanie w niniejszym opracowaniu trzech wybranych środowisk działalności sióstr poza granicami Polski, miało na celu ukazanie kontynuacji myśli pedagogicznej Bojanowskiego dzisiaj. Stworzona przez niego własna koncepcja wychowania, której wartość polega na tym, że obejmuje wychowaniem nie tylko dziecko, ale także rodziny i całe środowisko, jest realizowana wszędzie tam gdzie posługują. Stale inspirowane ideą Założyciela, w bogatym, wysoko rozwiniętym środowisku kanadyjskim i niemieckim, jak też na ubogiej kameruńskiej ziemi, siostry szczególną uwagę skupiają na edukacji małego dziecka i towarzyszeniu młodzieży w osiągnięciu dojrzałej osobowości. Proponują prawdziwe wartości i piękny sposób życia. Edmund Bojanowski głęboko zakorzeniony w Bogu, kierujący się zasadami, które przekazywał słowem i przykładem, ukazuje się nam jako pedagog ponadczasowy.

Służebniczki przez pracę wychowawczą i charytatywną, przystosowaną do obecnych warunków, starają się ukształtować człowieka Ewangelii, żyjącego w prawdzie, miłości i harmonii z Bogiem, ludźmi i całą przyrodą. Dostosowując się do potrzeb i problemów danego środowiska oraz zmieniających się warunków społeczno-kulturowych, głoszą Dobrą Nowinę słowem i swoją służbą.

Słowa kluczowe


Bojanowski, myśl pedagogiczna, integralny rozwój, wychowanie, dziecko, młodość, religijność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BIBLIOGRAFIA

Calmbach M., Wie ticken Jugendliche?, Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland 2012, Düsseldorf 2013.

Głaz S., Rola Kościoła w integralnym rozwoju młodzieży, WAM, Kraków 2010.

Grzesik M. S., Wychować pięknego człowieka, www.sluzebniczki.pl, (data dostępu: 01.08.2017).

Höring P., Jugendpastoral heute. Aufgaben und Chancen, Kevelaer/Düsseldorf 2004.

Marek Z., Rozwój teorii religijnego wychowania dziecka w wieku przedszkolnym w Polsce w latach 1945 – 1990. Kraków 2003.

Opiela M., Podręcznik dla ochroniarek – propozycje, Dębica 1997.

Opiela M. L. (red.), Dziedzictwo myśli pedagogicznej E. Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie, Lublin 2014.

Opiela M. L. (red.), Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, Lublin 2016.

Rudin J., Psychoterapia i religia, Solarium, Warszawa, 1992.

Shell Deutschland Holding: Jugend 2006 - Eine pragmatische Generation unter Druck, Frankfurt am Main 2006.

Shell Deutschland Holding: Jugend 2010 - Eine pragmatische Generation unter Druck, Frankfurt am Main 2010.

Shell Deutschland Holding: Jugend 2015 - Eine pragmatische Generation unter Druck, Frankfurt am Main 2015.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Numery czasopisma sprzed roku 2017 w wersji PDF są do pobrania  > tutaj.