Open Journal Systems

Edmund Bojanowski (1814-1871) – szkic biograficzny

Piotr Gołdyn

Abstrakt


Edmund Bojanowski (1814-1871) – był ziemianinem, publicystą, społecznikiem. Wychowany w duchu patriotycznym i religijnym podjął studia we Wrocławiu, a potem Berlinie, które przerwał ze względów zdrowotnych. Po powrocie w rodzinne strony zajął się pisaniem i działaniem społecznym, które zaowocowało założeniem 3 maja 1850 r. ochronki wiejskiej w Podrzeczu. Data ta przyjmowana jest również jako początek żeńskiego zgromadzenia zakonnego – Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny – którego inicjatorem był Bojanowski. Zmarł w roku 1871, a w 1999 został beatyfikowany przez Jana Pawła II.


Słowa kluczowe


Edmund Bojanowski, biografia, myśl pedagogiczna, wychowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bojanowski E., Dziennik, t. I (1853-1855), oprac. L. Smołka, Wrocław 2009.

Fąka M., Ziarno wrzucone w ziemię. Edmund Bojanowski (1814-1871) Założyciel Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. Niepokalanie Poczętej, Wrocław 1988.

Gołdyn P., Ochronka sióstr służebniczek w Malińcu – majątku Honoraty i Władysława Kwileckich, „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 2015, t. 15.

Gołdyn P., Udział ziemianek w organizacji ochronek w świetle zachowanej korespondencji Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, w: Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Portret kobiecy” Polski w realiach epoki, t. II, red. J. Kita, M. Sikorska-Kowalska, Łódź-Olsztyn 2014, s. 35.

Jakóbczyk W., Edmund Bojanowski, w: Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa-Poznań 1981.

Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1871, t. I, Listy Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1868, oprac. L. Smołka, Wrocław 2001.

Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1871, t. II, Listy do Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1868, oprac. L. Smołka, Wrocław 2001.

Opiela M., Integralna pedagogika przedszkolan w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Lublin 2013.

Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, t. I, red. E. Gigilewicz, M. L. Opiela, Lublin 2016.

Szafrańska A., Surdut czy rewerenda. Opowieść o Edmundzie Bojanowskim, Warszawa 1999.

Szelęgiewicz A., Edmund Bojanowski i jego dzieło, Poznań-Warszawa-Lublin 1966.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Numery czasopisma sprzed roku 2017 w wersji PDF są do pobrania  > tutaj.