Open Journal Systems

Wokół działalności wydawniczej oraz redakcyjnej bł. Edmunda Bojanowskiego

Marta Diana Rozwadowska

Abstrakt


Prezentowany tekst jest próbą ukazania Edmunda Bojanowskiego jako redaktora oraz wydawcy. Wiedział, że jedyną możliwą i rozsądną drogą, którą należy iść, będzie praca organiczna. Uważał, że w każdym człowieku leży obowiązek oświecania bliźniego i głoszenia prawdy. Zdawał sobie sprawę z czasów, w jakich przyszło mu żyć, i dlatego też chciał pokrzepić serca ludzi zmęczonych trudami powstań, walk, epidemii, poddanych represjom zaborcy, często zrezygnowanych i zmęczonych życiem. Miał pewność, że jednym z najlepszych sposobów na dotarcie do jak największej liczby ludzi, będzie wydawanie czasopisma. Dzięki temu uzyskiwał nie tylko finanse, które przeznaczał na sieroty, ale także mógł wpływać na kształcenie czytelników. W tym też szlachetnym celu wydawał „Pokłosie. Zbierankę literacką na korzyść sierot” oraz „Rok Wiejski”: czasopisma różnicowane tematycznie oraz poglądowo, jednak mające wspólny cel – misję ewangelizacyjną i pomoc najbardziej potrzebującym.

Słowa kluczowe


czasopismo, Edmund Bojanowski, społeczeństwo XIX wieku, praca charytatywna, Wielkopolska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bojanowski E., Dziennik, t. I-IV, red. L. Smołka, Wrocław 2009.

Brzeziński A., Wspomnienie o śp. Edmundzie Bojanowskim Fundatorze Zgromadzenia Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanej, Poznań 1872.

Chociej S., Twórczość literacka i działalność wydawnicza Edmunda Bojanowskiego, w: „Nasza Przeszłość” 1967, t. XXVI, s. 147-218.

Gmerek K., „Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść sierot”, w: Biblioteka 23, t. XIV, s. 179-200.

Gzella G., „Pisma dla ludu”pod zaborami w pierwsze połowie XIX wieku, Toruń 1994.

Jakóbczyk W., Prasa polska w Wielkopolsce w latach 1832-1858, w: Prasa polska 1661-1864, red. J. Łojek, Warszawa 1976

Jankowiak S., Kasyno Gostyńskie (1835-1846). U początków pracy organicznej w Wielkopolsce, Gostyń 1996.

Jazdon A., Polski ruch wydawniczy w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1831-1862, Poznań 1990.

Karwowski S., Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego, t. I, Poznań 1918.

Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1871, red. L. Smołka, t. I-II, Wrocław 2011.

Kornacka M.M., Edmund Bojanowski, w: „Nasza Przeszłość” 1967, t. 26, s. 5-145.

„Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść sierot” 1852-1853, nr 1-2, Leszno; 1854-1862, nr 3-6, Poznań.

Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, red. E. Gigilewicz, s. M.L. Opiela, t. I-II, Lublin 2016.

„Rok Wiejski” 1860-1862, nr 1-5, Gniezno.

Rajch M., Cenzura pruska w Wielkopolsce w latach 1848-1918, Poznań 2004.

Szeligiewicz A., Edmund Bojanowski i jego dzieło, Lublin 1966.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Numery czasopisma sprzed roku 2017 w wersji PDF są do pobrania  > tutaj.