Open Journal Systems

Bezpieczeństwo prawne danych osobowych w nowych warunkach cyfrowych

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

Abstrakt


Ochrona danych osobowych w nowych warunkach cyfrowych wymaga redefinicji i zmian przepisów prawa. Rozwój nowych technologii powoduje, iż obecne przepisy prawa nie są adekwatne do nowych wyzwań w ochronie danych osobowych. Dlatego też prawo to jest ciągle zmieniane i udoskonalane. Istotną rolę odgrywają tu organy powołane do przestrzegania przepisów odnoszących się do ochrony prywatności. Ważna z punktu widzenia osób fizycznych – bo to właśnie ich dotyczy ochrona danych – wydaje się również świadomość związana z istniejącymi zagrożeniami płynącymi z korzystania z serwisów internetowych, w tym w szczególności z serwisów społecznościowych. Użytkownicy korzystając z nich nie zawsze mają pełną świadomość, czy dane umieszczane w sieci – a wymagane np. w procesie rejestracji – nie zostaną wykorzystane przez osoby do tego nieuprawnione. Zagadnienie to dotyka takich kwestii jak: odpowiedzialność za treści umieszczane w sieci, odpowiedzialność za usługi świadczone drogą elektroniczną, prawo do bycia zapomnianym, jurysdykcja w obszarze globalnego świadczenia usług. Ochrona prawna, którą gwarantują nowe przepisy unijne stanowi początek niezbędnej w tym zakresie reformy.


Słowa kluczowe


ane osobowe, odpowiedzialność za świadczenie usług elektronicznych, bezpieczeństwo prawne osób fizycznych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do prywatności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


P. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2016

J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2015

E. Kulesza, Zdrowie: zasada i wyjątki, Rzeczpospolita z 04.05.2000 r.

M. Pamuła, Serwis internetowy do komunikacji wewnątrz grup, praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Warszawa 2007

I. Gmińska, A. Kwiatkowski, Ochrona danych osobowych na portalach społecznościowych na przykładzie Facebooka, Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, t. 2, nr 1 Bydgoszcz 2014

M. Juza, Sieć społeczna - nowoczesne plemię. Serwis www.orkut.com jako przykład możliwości Internetu w upowszechnianiu sieciowej formy porządku społecznego, [w:] Wielka sieć. Eseje z socjologii Internetu, J. Kurczewski (red.), Warszawa 2006

M. Czerniawski, Zakres terytorialny stosowania polskich i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście najnowszego orzecznictwa TSUE, s. 93 [w:] Polska i europejska ochrona danych osobowych, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), Warszawa 2016


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Numery czasopisma sprzed roku 2017 w wersji PDF są do pobrania  > tutaj.