Open Journal Systems

Fotografia w nurcie teoriopoznawczym

Michał Wojciech Jakubowicz

Abstrakt


W artykule przedstawione są cztery programy fotografii artystycznej związane z refleksją nad mediami. W pierwszej części opisana jest relacja fotografii i tzw. pre-mediów, charakterystycznych postrzeganiu, tj. światło, powietrze. W drugim rozdziale przedstawiony jest związek między ziarnistą strukturą fotograficzną a teorią pola równomiernego będącą u podstaw wiedzy z zakresu kompozycji wizualnej oraz kreacji znaków. W trzeciej części fotografia opisana jest na tle rozwoju cyfrowej technologii wpływającej zasadniczo na zmianę procesu powstawania zdjęć. Ostatni rozdział dotyczy związków fotografii z mediami społecznymi rozumianymi jako specyficzna więź łącząca ludzi używających zdjęć w celach komunikacyjnych.

Słowa kluczowe


pre-media, struktura fotograficzna, znak, stare i nowe media, media społeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia:

R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa 1996.

Ch. Cotton, Fotografia jako sztuka współczesna, Kraków 2010.

Z. Dłubak, Językowe próby, rozmowę przepr. M. Jakubowicz, „Artluk” 2008, nr 3 (9).

Z. Dłubak, Drogi Jerzy, w: J.Olek Bezwymiar iluzji, Wrocław 1995.

M. Fleischer, Konstrukcja rzeczywistości 2, Wrocław 2008.

V. Flusser, Ku filozofii fotografii, przeł. J. Maniecki, Warszawa 2015.

V. Flusser, Writings, trans. Erik Eisel, Minneapolis 2002.

O. Hansen, Zobaczyć świat, Warszawa 2005.

D. Higgins, Intermedia i inne eseje, wyb. P. Rypson, Warszawa 1985.

M. Jakubowicz, Nieustające fotografowanie. Poszukiwania w obrębie znaku i języka oraz poza systemem, w: „Seminatria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, Wrocław 2007 nr. 6 (57).

M. Jakubowicz, Medium na białym tle.Wrocław 2008.

M. Jakubowicz, K. Moszczyński, Generowanie obrazów, w: Badanie i projektowanie komunikacji 4. red. A. Siemes, M. Grech, Kraków 2015.

M. Jakubowicz, Typy mediów, w: Teorie komunikacji i mediów, red. M. Graszewicz, M. Wszołek, Kraków 2016.

L. Kaćma, Zagadnienia wizualne, w: Materiały z badań prowadzonych w Pracowni działań i struktur wizualnych w latach 1971-72. Wrocław 1972.

L. Kaćma, A. Lachowicz, Teoria pola równomiernego, w: Materiały z badań prowadzonych w Pracowni działań i struktur wizualnych w latach 1971-72. Wrocław 1972.

A. Lachowicz, Perswazja wizualna i mentalna. Wrocław 1972.

A. Lachowicz, Obserwacje i notacje. Warszawa 2008.

J. Lewczyński, Fotografie i rzeczy znalezione. Wrocław 2007.

D. Mersch, Teorie mediów. Przeł. E. Krauss. Warszawa 2010.

M. McLuhan, Wybór tekstów, przeł. E. Różalska, J. M. Stokłosa, Poznań 2001.

J. Olek, O..., Poznań 2013.

M. Poprawska, Światłoforma. Książka dla fotografii. Materiały z archiwum M. Poprawskiej, Poznań 1999.

S. Wojnecki, Fotografia gwiazda podwójna kultury. Pisma z lat 1977-2004. Poznań 2007.

E. Wójtowicz, Sztuka w kulturze postmedialnej, Gdańsk 2016.

Linkografia G. Crewdson, Beneath the Roses, online, http://www.gregorycrewdsonmovie.com/ (dostęp: 10.09.2017). S. Decyk, Cyklografie, online, http://fotografia.uap.edu.pl/wykladowcy/decyk-slawomir/ (10.09.2017). Z. Dłubak, Asymetrie, online, http://faf.org.pl/image/tid/353 (dostęp10.09.2017).

P. Kula, Narzędzia i eksperymenty, online, http://pawelkula.blogspot.com/p/zabaw.html (dostęp 10.09.2017). S. Meisalas, Kurdistan, online, http://www.susanmeiselas.com/archive-projects/kurdistan/#id=intro (10.09.2017).

Filmografia

J. Meyerowitz, wypowiedź w filmie: Ch. Dunn, Nowojorska ulica w obiektywie. Stany Zjednoczone 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Numery czasopisma sprzed roku 2017 w wersji PDF są do pobrania  > tutaj.