Open Journal Systems

Kontekst medialny fotografii mortualnej na przykładzie zdjęć pośmiertnych Stanisława Wyspiańskiego i Adama Mickiewicza

Dominika Łarionow

Abstrakt


Artykuł pokazuje na przykładzie historii obecności kulturowej ciał zmarłych dwóch wieszczów narodowych: Stanisława Wyspiańskiego i Adama Mickiewicza historię rozwoju prasowego dyskursu wokół śmierci. W wypadku Wyspiańskiego: odejście poety i pogrzeb stały się samodzielnymi faktami medialnymi, które po stu latach doczekały się osobnej wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie. Przywołany w niniejszym kontekście Mickiewicz stał się pierwszym polskim wieszczem, którego zdjęcie zwłok weszło do obiegu powszechnego. Obecna kultura dokonała marginalizacji zagadnień funeralnych. Tekst prowokuje do postawienia pytania: czy taka droga jest słuszna?

Słowa kluczowe


Stanisław Wyspiański, Adam Mickiewicz, fotografia mortualna, prasa przełomu XIX i XX wieku

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Czas”, 1907, nr 275 (29.XI 1907).

„Głos Narodu: dziennik polityczny założony w roku 1892 przez Józefa Rogosza”, nr 546 z dnia 30. XI i 1 XII 1907.

„Nowa reforma”, Kraków 30 listopada 1907, nr 553.

„Sami złożyliście stos…” Pogrzeb Stanisława Wyspiańskiego, [katalog], Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2007.

„Świat. Pismo tygodniowe ilustrowane”, Warszawa-Kraków, nr 49, 7 grudnia 1907 roku.

Bauman Zygmunt, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic, Warszawa 2000

Hacking Juliet, Campany David, Historia fotografii, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2014

Hendrykowska Małgorzata, Historia polskiego filmu dokumentalnego (1896-1944), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2015.

Kerrigan Michael, Historia śmierci. Zwyczaje i rytuały pogrzebowe od starożytnych do czasów współczesnych, przekład Sławomir Klimkiewicz, Bellona, Warszawa 2009.

Lechowicz Lech, Historia fotografii. Część 1 1839-1839, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Łódź 2012.

Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności, redakcja Ewa Nowina-Sroczyńska, Sebastian Latocha, Tomasz Siemiński, Muzeum Zachodniokaszubskie, Bytów – Łódź 2016.

Przestrzenie fotografii. Antologia tekstów, pod red. Tomasza Ferenca i Krzysztofa Malowskiego, Fundacja Edukacji Wizualnej, Łódź 2005.

Rosiek Stanisław, Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografii poety, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1997.

Sontag Susan, O fotografii, przełożył Sławomir Magala, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2009

Thomas Luis-Vincent, Trup. Od biologii do antropologii, przekład Krzysztof Kocjan, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2001.

Urbańczyk Andrzej, Zbigniew Wyszyński, Wyspiański w krainie filmu, Centrum Sztuki Filmowej, Krakowski Dom Kultury, Kraków 1987.

Urbańczyk Andrzej, Cisza i zgiełk nad trumną Wyspiańskiego, „Zdanie. Miesięcznik społeczno-kulturalny”, nr 9(65)/1987


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Numery czasopisma sprzed roku 2017 w wersji PDF są do pobrania  > tutaj.