Open Journal Systems

Pogranicze fotografii – znaczenie stopklatki w dziele filmowym

Joanna Sosnowska

Abstrakt


Stopklatka jest fragmentem filmu, obrazu ruchomego, który został (celowo) zatrzymany podczas projekcji, najczęściej na krótką chwilę, w konkretnym celu artystycznym. Stopklatka jest specyficznym elementem wyrazu w kinematografii. Stoi bowiem na pograniczu starej formy fotograficznego zatrzymania obrazu w kadrze i malarskiej ramie dzieła sztuki oraz jest wypadkową filmowanej, ruchomej rzeczywistości. Zamierzeniem artykułu jest ustalenie definicji stopklatki i prześledzenie sposobów jej wykorzystania w kinematografii.

Słowa kluczowe


stopklatka, film, fotografia, kinematografia, montaż filmowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Płażewski J., Język filmu, Warszawa 2008.

Markowicz Magidow Wł., Film jako źródło historyczne: problemy pojmowania i wykorzystania filmu jako tekstu, „Sensus Historiae” 2004, nr 1, s. 65-80.

Hendrykowski M., Film jako źródło historyczne, Poznań 2000.

Arjon D., Gramatyka języka filmowego, tłum. Adolf Forbet, Warszawa 2008.

Sitkiewicz P.: Małe Wielkie Kino, Gdańsk 2009.

France Ch., Sztuka animacji. Sztuka animacji. Od ołówka do piksela. Historia filmu animowanego, tłum. A. Kołodyński, E. Romkowska, Warszawa 2006.

Block B., Opowiadanie obrazem. Tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2010.

Bordwell D., Thompson K., Sztuka filmowa, Tłum. B. Rosińska, Warszawa 2010.

Helman A., Czas filmowy, w: Słownik filmu, red. R. Syksa, Kraków 2010.

Kowalska A., Edward Hopper. Zawód: reżyser. Od dziś w kinach film „Shirley - wizje rzeczywistości”, http://wyborcza.pl/1,75410,15658707,Edward_Hopper__Zawod__rezyser__Od_dzis_w_kinach_film.html, dostęp 13.10.2017.

Chyb D., Malarstwo w filmach Andrzeja Wajdy „Wesele”, „Kino” 1988 r., nr 12, s. 24-28.

Chyb D., Inspiracje malarskie w filmach Andrzeja Wajdy, „Kwartalnik filmowy” 1996/1997, nr 15/16.

David Bordwell D., Kristin Thompson, Film History An Introduction. New York 2003.

Cook David A., A History of Narrative Film,New York 1990.

Salt B., Film Style and Technology: History and Analysis, Starword 1992.

Smith R., The cast of The Crown vs the real Royal Family, http://www.express.co.uk/showbiz/tv-radio/742509/the-crown-netflix, dostęp 16.10.2017.

Ciastoń A., Fotografia w filmie – spotkanie mediów, w: Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych, red. M. Ziętkiewicz, M. Biernacka, 2016, s. 255-275.

Campany D., Photogaphy and Cinema, London 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Numery czasopisma sprzed roku 2017 w wersji PDF są do pobrania  > tutaj.