Open Journal Systems

Fotografia jako narzędzie mediatyzacji wojny w mediach społecznościowych – na przykładzie fotografii konfliktu na wschodniej Ukrainie

Justyna Szulich-Kałuża

Abstrakt


Tematem artykułu są refleksje dotyczące fotografii jako narzędzia medialnego, upowszechniającego wiedzę o współczesnych konfliktach wojennych na przykładzie fotografii konfliktu na wschodniej Ukrainie. W analizie fotografii wykorzystano technikę ilościowej analizy zawartości oraz analizę semiotyczną. Na potrzebę analizy ilościowej opracowano klucz kategoryzacyjny, obejmujący kategorie formalne i merytoryczne służące do opisu zdjęć. Analizą szczegółową objęte zostały fotografie, które użytkownicy umieścili na wyselekcjonowanych postach portali społecznościowych Facebook i Vkontakte w okresie od 1.04.2014 r. do 31.12.2014 r. Ogółem materiał badawczy stanowiło 197 fotografii, w tym 112 opublikowanych na portalu Facebook i 85 na portalu Vkontakte. Wyniki analiz własnych posłużyły do poszukiwań odpowiedzi na pytania bardziej szczegółowe, których zakres zamknąć można w następujących polach problemowych: stylistyka i formy kompozycyjne fotograficznej dokumentacji działań wojennych, realizm czy manipulacja w fotograficznych narracjach wojennych, charakterystyka strategii przekazów wojennych w mediach społecznościowych.


Słowa kluczowe


fotografia wojenna, media społecznościowe, analiza zawartości, analiza semiotyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Barker Ch., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005.

Framing of the Ukraine - Russia conflict in online and social media, red. Robert Szwed, Ryga 2016.

Hopfinger M., Kultura współczesna - audiowizualność, Warszawa 1985.

Kurowicki J., Fotografia jako zjawisko estetyczne, Toruń 2000.

Łukaszewicz A., Ku nowemu obrazowi świata. Obraz cyfrowy – dynamiczna percepcja doświadczenia?, w: Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych, red. V. Sajkiewicz, Katowice 2010, s. 59-67.

Manovich L., Paradoks fotografii cyfrowej, w: Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka, Kraków 2012, s. 536-549.

Murray S., Czy fotografie mówią prawdę, w: Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka, Kraków 2012, s. 468-487.

Rouille A, Fotografia między dokumentem a sztuka współczesną, Kraków 2007.

Villi M., Matikainen J., Wiadomość zdjęciowa jako forma komunikacji wspólnotowej, w: Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka, Kraków 2012, s. 516-535.

Szulich-Kałuża J., The role of visualization in social-media information campaigns, w: Framing of the Ukraine - Russia conflict in online and social media, red. Robert Szwed, Ryga 2016, s. 83-117.

Yee-Kuang H., The „transformation of war” debate: Through the looking glass of Urlich Beck’s World Risk Society, „International Relations”, 2006, vol. 20, no.1, s. 69-91.

Netografia:

https://www.facebook.com/RussianCrimea

https://www.facebook.com/EuroMaydan

https://www.facebook.com/radiosvobodakrym.org

http://vk.com/sdamnaleto

http://v.com/budspravjnimukraincem

http://vk.com/vosto4nuyfront

http://vk.com/revolution


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Numery czasopisma sprzed roku 2017 w wersji PDF są do pobrania  > tutaj.