Open Journal Systems

Obrazy – nie tylko w wyobraźni. Wizualna ewolucja radia

Aneta Wójciszyn-Wasil

Abstrakt


Przez lata immanentną cechą radia była awizualność. Obrazy funkcjonowały jedynie w kontekście rozważań o wrażeniach percepcyjnych wywołanych w wyobraźni słuchacza. Ekspansja Internetu sprawiła, że obrazy w radiu stały się rzeczywistością. Współczesne radio, zachowując sygnał analogowy, jest również producentem multimedialnych treści publikowanych na wielu platformach dystrybucji. Posługuje się fotografią, wideo, współpracuje z telewizją, jest widoczne w mediach społecznościowych. Artykuł omawia wybrane aspekty wizualnej ewolucji radia: udostępnianie obrazu ze studia, projekt radia z wizją, wspólne programy stacji radiowej i telewizyjnej. Wskazuje również, jak zdjęcia i materiały wideo służą do budowania relacji z odbiorcą.

Słowa kluczowe


radio, wizualność, Internet, ewolucja cyfrowa, technologia, dziennikarstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Albińska K., ‹Teatr do słuchania›, ‹literatura do grania›, ‹kino dla ucha› : o rodowodzie gatunkowym słuchowiska radiowego, „Kultura i Historia” 2012, nr 21 [online] http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3400, [dostęp: 30.08.2017].

Bachura J., Odsłony wyobraźni. Współczesne słuchowisko radiowe, Toruń 2012.

Bachura-Wojtasik J., Klimczak K., Feature w radiu – wymykanie się wyznacznikom gatunku. Uwagi genologiczne po festiwalu Prix Europa w latach 2012 i 2013, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2014 nr 1, s. 43-60.

Bardijewska S., Nagie słowo. Rzecz o słuchowisku, Warszawa 2001.

Berry R., Radio with pictures: Radio visualisation in BBC national radio, “Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media” 2013, vol. 11, is. 2, p. 169-184.

Blaustein L., Wybór pism estetycznych, oprac. Z. Rosińska, Kraków 2005.

Bonini T., Doing radio in the age of Facebook, “Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media” 2014, vol. 12, nr 1-2, p. 73-87.

Brzezicki Ł., Polskie Radio zakończyło nadawanie ‹Czwórki na Wizji›. ‹Pozostanie anteną multimedialną›, [online] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polskie-radio-zakonczylo-nadawanie-czworki-na-wizji-pozostanie-antena-multimedialna, [dostęp: 30.08.2017].

Centrum Prasowe Grupy Eurozet, Ruszył projekt ‹Mam zdanie› Grupy Eurozet, [online] http://www.eurozet.pl/Prasa/Ruszyl-projekt-Mam-zdanie-Grupy-Eurozet, [dostęp: 30.08.2017].

Centrum Prasowe Grupy Eurozet, Wspólne śniadanie Radia ZET i Polsat NEWS, http://www.eurozet.pl/Prasa/Wspolne-sniadanie-Radia-ZET-i-Polsat-NEWS, [dostęp: 30.08.2017].

Crisell A., Understanding Radio, London-New York 1994.

Czarnek P., Pozaantenowe formy rozrywki jako dopełnienie przekazów stacji radiowych w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2014 nr, 1, s. 91-105.

Czarnek-Wnuk P., Tradycyjne rozgłośnie radiowe w mediach społecznościowych, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2016, nr 4, s. 41-50.

Czwórka, Radio z Wizją czyli Czwórka na ekranie, [online] http://www.polskieradio.pl/10/512/Artykul/301475,Radio-z-Wizja-czyli-Czworka-na-ekranie, [dostęp: 30.08.2017].

Dwójka, Relacja z otwarcia nowego multimedialnego studia Dwójki, [online] http://www.polskieradio.pl/8/1874/Artykul/1061596,Relacja-z-otwarcia-nowego-multimedialnego-studia-Dwojki, [dostęp: 30.08.2017].

EBU, Public Radio and New Media Platforms 2011. Executive Summary, [online] https://www.ebu.ch/CMSimages/en/MONTAGE__WEB_Executive_summ_SIS_Radio_2011_A4_tcm6-72187.pdf, [dostęp: 30.08.2017].

EBU, Vision 2020. Annexe 8: Distribution, Technology &Audiences. Report & Summary, [online] https://www.ebu.ch/files/live/sites/vision2020/files/app/annexe_8_EN.pdf, [dostęp: 30.08.2017].

Hand R. J., Traynor M., The Radio Drama Handbook. Audio Drama in Context and Practice, London-New York 2011.

Jedynka, ‹Sygnały Dnia› zadebiutowały w telewizji!, [online] http://www.polskieradio.pl/7/473/Artykul/314374,Sygnaly-Dnia-zadebiutowaly-w-telewizji, [dostęp: 30.08.2017]

Kaziów M., O dziele radiowym. Z zagadnień estetyki oryginalnego słuchowiska, Wrocław 1973.

kl, Radiowa Czwórka od września br. tylko cyfrowo i w internecie. ‹Inwestycja w program›, [online] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/radiowa-czworka-od-wrzesnia-br-tylko-cyfrowo-i-w-internecie-inwestycja-w-program, [dostęp: 30.08.2017].

Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, t. 1 red. Z. Oniszczuk, M. Wielopolska-Szymura, Katowice 2012.

Kozielski M., Co musi umieć dziennikarz?, „Press” 2017, nr 7-8, s. 12.

Kozielski M., Radio Wrocław ma nowoczesne studio emisyjne wyposażone w inteligentne kamery, [online] http://www.press.pl/tresc/45796,radio-wroclaw-ma-nowoczesne-studio-emisyjne-wyposazone-w-inteligentne-kamery, [dostęp: 30.08.2017].

Mayen J., Radio a literatura, Wrocław 1965.

McLeish R., Produkcja radiowa, przekł. A. Sadza, Kraków 2007.

Miller B. M., ‹The Pictures Are Better on Radio›: A Visual Analysis of American Radio Drama from the 1920s to the 1950s, “Historical Journal of Film, Radio and Television” 2017, [data publikacji online: 1.06.2017] http://dx.doi.org/10.1080/01439685.2017.1332189 [dostęp: 30.08.2017].

Polskie Radio, Daj znać!, [online] http://www.polskieradio.pl/13,Polskie-Radio/2810,Alert/, [dostęp: 30.08.2017].

Radio – the Forgotten Medium, ed. by E. C. Pease, E. E. Dennis, New Brunswick and London 1995.

Radio i społeczeństwo, red. G. Stachyra, E. Pawlak-Hejno, Lublin 2011.

Radio Jura, Daj znać, [online] https://www.radiojura.pl/radio-jura/przeslij-informacje, [dostęp: 30.08.2017].

Radio Kraków, Powiadom nas, [online] http://www.radiokrakow.pl/powiadom-nas/, [dostęp: 30.08.2017].

Radio Olsztyn, Skontaktuj się z nami, [online] https://ro.com.pl/mvc/kontakt, [dostep: 30.08.2017].

Radio w dobie nowych mediów, red. U. Doliwa, Olsztyn 2014.

Radio ZET, http://wiadomosci.radiozet.pl/Blisko-Ludzi, [dostęp: 30.08.2017].

Radio ZET, Mam zdanie [wideo], http://www.radiozet.pl/Tego-jeszcze-nie-bylo!-Ruszyl-innowacyjny-serwis-Mam-Zdanie-od-Radia-ZET, [dostęp: 30.08.2017].

Radio ZET, Mam zdanie[online] http://mamzdanie.radiozet.pl/tematy, [dostęp: 30.08.2017].

RMF FM, Ja Cię kręcę!, [online] http://25lat.rmf.fm/tiki-index.php?page=Ja+Ci%C4%99+kr%­C4%99c%C4%99, [dostęp: 30.08.2017].

RMF FM, Newsroom internetowy, [online] http://25lat.rmf.fm/tiki-index.php?page=Newsroom+internetowy, [dostęp: 30.08.2017].

RMF FM, Sylwestrowa Moc Przebojów, [online] http://www.rmf.fm/f/sylwester-2016.html, [dostęp: 30.08.2017].

Skrzypczak P., Koniec Wielkiego Niemowy? Uwagi o ‹rolach mówionych› w pierwszych latach kina dźwiękowego, „Litteraria Copernicana” 2016, nr 1, s. 107-117.

Trójka, Trójka nadaje z nowego studia emisyjnego, [online] http://www.polskieradio.pl/9/201/Artykul/1467191,Trojka-nadaje-z-nowego-studia-emisyjnego, [dostęp: 30.08.2017].

Trójka, Trójka nadaje z nowego studia emisyjnego, [online] http://www.polskieradio.pl/9/201/Artykul/1467191,Trojka-nadaje-z-nowego-studia-emisyjnego, [dostęp: 30.08.2017].

Wójciszyn-Wasil A., Kompetencje dziennikarza radiowego w dobie konwergencji mediów [w druku].

Wójciszyn-Wasil A., Sztuka radiowa Polsce i jej krytyka do 1939 roku, Lublin 2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Numery czasopisma sprzed roku 2017 w wersji PDF są do pobrania  > tutaj.