Open Journal Systems

Wincenty Pol w audycjach Polskiego Radia Lublin w latach 1990-2017

Małgorzata Żurakowska

Abstrakt


Artykuł prezentuje audycje zrealizowane w Polskim Radiu Lublin w latach 1990-2007, które przedstawiają Wincentego Pola jako poetę i patriotę. Większość z nich powstała na podstawie współpracy z Muzeum Dworkiem W. Pola w Lublinie i ekspertami z uniwersytetów lubelskich.
Autorka poddaje analizie wszystkie audycje, których bohaterem był poeta, proponując odmienny niż w podręcznikach, sposób prezentowania życia i twórczości Pola. Dwie z opisywanych audycji powstały w czasie zjazdów rodziny poety. Inne w związku z otwarciem wystaw tematycznych, np. fajek czy rękopisów. Godne uwagi są przywołania korespondencji przysyłanej do poety.
Tłem nieodmiennie są pomieszczenia Dworku Pola na Kalinowszczyźnie w Lublinie. Zwraca uwagę okazjonalność powracania tematu twórczości Pola w audycjach – za każdym razem nagrania zostały sprowokowane wydarzeniami dziejącymi się w Dworku. Przygotowując wystawę tematyczną, kustosze niejednokrotnie sprowadzali eksponaty z innych krajowych i zagranicznych placówek muzealnych. Nagrania zatrzymują te wyjątkowe momenty, kiedy do ekspozycji stałej dołączały przedmioty wypożyczone z innych placówek.
Jako eksperci audycji występują literaturoznawcy i pracownicy Muzeum. Obraz Pola jaki wyłania się z nagrań ujmuje niezwykłą osobowością literata, pracowitością i patriotyzmem.


Słowa kluczowe


radio, literatura, regionalizm, radio broadcast, Wincenty Pol

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gloger Z., Encyklopedja Staropolska, Warszawa, 1900.

Spasowicz W., Pisma krytycznoliterackie, Warszawa, 1981.

Sudolski Z., Listy z ziemi naszej: korespondencja Wincentego Pola z lat 1826-1872, Warszawa, 2004.

Zawadzki W., Pamiętniki życia literackiego w Galicji, Kraków, 1961.

Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Lwów, 1886.

Katalog rękopisów Biblioteki im. Gwalberta Pawlikowskiego, Ossolineum, 1949.

Teoria i praktyka dziennikarstwa, red. K. Kąkolewski, Warszawa 1964.

Pol W., Obrazy z życia i natury, Kraków, 1870.

Pol W., Poezyje, t. IV, Wiedeń, 1857.

Pol W., Senatorska zgoda : Tradycya szlachecka Jegomość Pana Benedykta Winnickiego, Petersburg, 1854.

Pol W., Dzieła Wincentego Pola wierszem i prozą. Pierwsze wydanie zupełne, Lwów, 1875.

Pol W., Mohort: Rapsod rycerski z podania, Lwów, 1885.

Pol W., Pieśni Janusza, Paryż,1835.

Pol W., Poezyje Wincentego Pola. Pierwsze wydanie zupełne, Lwów, 1875.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Numery czasopisma sprzed roku 2017 w wersji PDF są do pobrania  > tutaj.