Współczesna posługa charytatywna w świetle życia i działalności św. brata Alberta

  • Wiesław Przygoda
Słowa kluczowe: św. Albert Chmielowski, działalność charytatywna, ubóstwo, bezdomni, miłosierdzie chrześcijańskie

Abstrakt

Z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski oraz Sejmu RP rok 2017 został ogłoszony w Polsce jako Rok Jubileuszowy św. Brata Alberta Chmielowskiego. Człowiek ten jest nie tylko świetlanym wzorem troski o ludzi bezdomnych, lecz także wniósł nowego ducha w sposób pomagania ubogim, stając się inspiracją dla osób i instytucji zaangażowanych w działalność charytatywną. Autor artykułu odpowiada na pytanie, na czym polega nowatorstwo św. Brata Alberta w podejściu do problemów ludzi bezdomnych oraz w metodyce udzielania im pomocy? Podkreśla, że życie i działalność św. Brata Alberta potwierdza prawdę o nierozerwalnej więzi między miłosierdziem a chrześcijaństwem. Nie można być uczniem Chrystusa bez konkretnego zaangażowania w troskę o człowieka głodnego, chorego, samotnego, ubogiego, bezdomnego itp. Wielkość św. Brata Alberta polegała na tym, że porzucił malowanie obrazów na płótnie, by zająć się restauracją zniszczonych „Bożych obrazów” w pensjonariuszach swoich przytulisk dla bezdomnych. W artykule są wyeksponowane te elementy troski św. Brata Alberta o bezdomnych, które zachowują aktualność także we współczesnych formach posługi charytatywnej.

Bibliografia

Banaszczuk K., Ze św. Bratem Albertem ku nowej ewangelizacji. W 150. rocznicę urodzin Świętego, „Rycerz Niepokalanej” 1995, nr 11, s. 376.

Benedykt XVI, Caritas in veritate. Encyklika o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie, 29.06.2009, Watykan 2009.

Benedykt XVI, Orędzie na XXII Światowy Dzień Młodzieży, 27.01.2007, „L’Osservatore Romano” (wersja pol.) 28(2007) nr 3, s. 7-9.

Chmielowski A., List do Józefa Chełmońskiego, październik 1880, w: Pisma Adama Chmielowskiego św. Brata Alberta, wyd. II popr., Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2004, s. 75-76.

Chmielowski A., List do Brata Henryka Woźniaka w Sokalu, 12 listopada 1913, w: Pisma Adama Chmielowskiego św. Brata Alberta, s. 103.

Chmielowski A., List do Brata Woźniaka, Kraków 6 grudnia 1915, w: Pisma Adama Chmielowskiego św. Brata Alberta, s. 106.

Chmielowski A., List do Brata Bernarda Kowala we Lwowie, 10 grudnia 1915, w: Pisma Adama Chmielowskiego św. Brata Alberta, s. 108.

Chmielowski A., List do Brata Józefa Kudełki we Lwowie, Kraków, środa, w: Pisma Adama Chmielowskiego św. Brata Alberta, s. 110.

Chmielowski A., List do Brata Pawła Kulantego w Przemyślu, 11 września 1916, w: Pisma Adama Chmielowskiego św. Brata Alberta, s. 112.

Franciszek, Lumen fidei. Encyklika o wierze, 29.06.2013, Wrocław 2013.

Franciszek, Misericordiae vultus. Bulla o nadzwyczajnym jubileuszu miłosierdzia, 11.04.2015, w: http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/ apost_letters/documents/ papa-francesco_bolla_ 20150411_ misericordiae-vultus.html [dostęp: 2017.09.23].

Jan Paweł II, List apostolski Mane nobiscum Domine, 7.10.2004, „L’Osservatore Romano” (wersja pol.) 26(2005) nr 1, s. 4-11.

Jan Paweł II, Redemptor hominis. Encyklika o Odkupicielu człowieka, 4.03.1979, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1. Kraków 1996, s. 1-53.

Kaczmarzyk M., Trudne drogi miłości. Błogosławiony Brat Albert Chmielowski w służbie najbiedniejszym, Kraków 1986.

Konferencja Episkopatu Polski, List pasterski Episkopatu Polski z okazji Roku św. Brata Alberta, 8.06.2016, w: http://episkopat.pl/list-pasterski-episkopatu-polski-z-okazji-roku-sw-brata-alberta [dostęp: 2017.09.08].

Sarah R. kard., Chcemy służyć ubogim, „Caritas” 2012, nr 1, s. 8.

Witkiewiczówna M., Adam Chmielowski – Brat Albert, Kraków 1933.

Wojtyła K., Świadectwo oddania bez reszty. Przemówienia, homilie i utwory Karola Wojtyły – kapłana, biskupa, kardynała i papieża o Bracie Albercie – Adamie Chmielowskim, Wydanie II uzupełnione, Nakładem SS. Albertynek, Kraków 1990.

Opublikowane
2018-08-13
Dział
Brat Albert i jego czasy