Open Journal Systems

Biedaczyna krakowski – obraz Alberta Chmielowskiego w czasopismach zakładu albertynów

Jolanta Klimek-Grądzka

Abstrakt


Na podstawie tekstów prozatorskich i poetyckich zamieszczanych w dwóch czasopismach wydawanych w latach 1932-1939 przez krakowski zakład wychowawczy albertynów poddano analizie przedstawiany w nich językowy obraz Adama Chmielowskiego – br. Alberta. Stwierdzono prymat profili związanych z jego życiem duchowym i działalnością zakonną: święty, zakonnik, założyciel zgromadzenia, mistrz i nauczyciel, opiekun ubogich. Na uboczu pozostają profile artysta i przyjaciel. Tworząca wymienione profile siatka leksykalna i dopełniające ją wartościujące pozytywnie określenia składają się na spójny obraz br. Alberta uznawanego za świętego jeszcze przed oficjalnym wyniesieniem go na ołtarze.

Słowa kluczowe


br. Albert, językowy obraz, leksyka, wartościowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła:

„Głos Brata Alberta” – http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/382555?tab=1

„Nasza Myśl” – http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/383295?tab=1

Literatura:

http://www.albertynki.pl/glos_bA.php (dostęp 13.07.2017)

Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2009.

Piotrowski S, Chrześcijańska interpretacja tajemnicy śmierci i życia wiecznego, „Studia Teologiczne”, 1997, t. 15, s. 81-97.

Ryn Z., Brat Albert — portret psychologiczny, „Nasza Przeszłość” 1987, z. 67, s. 91-118.

Synowiec D., Błogosławiony Brat Albert założyciel zgromadzeń zakonnych, „Nasza Przeszłość” 1987, z. 67, s. 27-90.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).