Biedaczyna krakowski – obraz Alberta Chmielowskiego w czasopismach zakładu albertynów

  • Jolanta Klimek-Grądzka
Słowa kluczowe: br. Albert, językowy obraz, leksyka, wartościowanie

Abstrakt

Na podstawie tekstów prozatorskich i poetyckich zamieszczanych w dwóch czasopismach wydawanych w latach 1932-1939 przez krakowski zakład wychowawczy albertynów poddano analizie przedstawiany w nich językowy obraz Adama Chmielowskiego – br. Alberta. Stwierdzono prymat profili związanych z jego życiem duchowym i działalnością zakonną: święty, zakonnik, założyciel zgromadzenia, mistrz i nauczyciel, opiekun ubogich. Na uboczu pozostają profile artysta i przyjaciel. Tworząca wymienione profile siatka leksykalna i dopełniające ją wartościujące pozytywnie określenia składają się na spójny obraz br. Alberta uznawanego za świętego jeszcze przed oficjalnym wyniesieniem go na ołtarze.

Bibliografia

Źródła:

„Głos Brata Alberta” – http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/382555?tab=1

„Nasza Myśl” – http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/383295?tab=1

Literatura:

http://www.albertynki.pl/glos_bA.php (dostęp 13.07.2017)

Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2009.

Piotrowski S, Chrześcijańska interpretacja tajemnicy śmierci i życia wiecznego, „Studia Teologiczne”, 1997, t. 15, s. 81-97.

Ryn Z., Brat Albert — portret psychologiczny, „Nasza Przeszłość” 1987, z. 67, s. 91-118.

Synowiec D., Błogosławiony Brat Albert założyciel zgromadzeń zakonnych, „Nasza Przeszłość” 1987, z. 67, s. 27-90.

Opublikowane
2018-08-13
Dział
Brat Albert i jego czasy