Tadeusz Kubiak i Anna Kamieńska: poetyckie spotkania z bratem Albertem

  • Jakub Kozaczewski
Słowa kluczowe: Polska poezja współczesna, Anna Kamieńska, Tadeusz Kubiak, Brat Albert w literaturze

Abstrakt

W artykule dokonano porównawczej analizy i interpretacji dwóch wierszy poświęconych Bratu Albertowi. Są to kolejno: Tadeusza Kubiaka Klasztor Brata Alberta oraz Anny Kamieńskiej Spotkanie z Bratem Albertem. W konkluzji autor doszedł do wniosku, że dla obojga poetów – choć w różny sposób i w różnym stopniu - postać Brata Alberta nie stanowi jednak autonomicznego tematu i problemu twórczości, ale jest raczej traktowana jako pretekst dla ich własnych przemyśleń i poszukiwań artystycznych.

Bibliografia

Biblia Jerozolimska, red. merytor. ks. Krzysztof Sarzała, Poznań 2006.

Brat Albert w poezji i pieśni, wyboru dok. i sł. wstępnym opatrzył ks. J. Wójcicki, Słupia 2009.

J. Bukowski, Zarys filozofii spotkania, Kraków 1987.

Jan Paweł II, encyklika Veritatis splendor, Wrocław 1993, s. 12-44.

A. Kamieńska, Autointerpretacja, [w:] tejże, Na progu słowa, Poznań 1985, s. 10-15.

A. Kamieńska, W pół słowa. Wiersze z lat 1979-1980, Warszawa 1983, s. 157-158.

Katechizm Kościoła Katolickiego, II wyd. popr., Poznań 2009, s. 444.

W. Kruszewski, Posłowie, [w:] A. Kamieńska, Wiersze przemilczane, red. W. Kruszewski, Lublin 2008, s. 45-48.

T. Kubiak, Nasz powszedni, Warszawa 1976, s. 40-43.

Z. Zarębianka, Poezja wymiaru sanctum. Kamieńska, Jankowski, Twardowski, Lublin 1992, s. 38.

Opublikowane
2018-08-13
Dział
Brat Albert i jego czasy