Brat Albert i jego czasy w naszych czasach. Marek Sołtysik „Znak miłości. Opowieść o Adamie Chmielowskim – Świętym Bracie Albercie”

  • Grzegorz Głąb
Słowa kluczowe: Marek Sołtysik, świętość, działalność charytatywna, literatura faktu, hagiografia

Abstrakt

Powieść Marka Sołtysika poświęcona jest życiu i działalności brata Alberta Chmielowskiego. Jest to także dzieło o fenomenie świętości, które autor próbuje zdiagnozować i opisać jego charakterystyczne cechy. Lektura Znaku Miłości pozwala na stwierdzenie, że jej twórcy zależało na obiektywnej, rzeczowej, a tym samym wiarygodnej prezentacji postaci Ojca Ubogich, dlatego większość tworzonych przez niego opisów i dialogów opierała się na materiałach archiwalnych – dokumentach, listach i opiniach Szarego Brata lub osób bezpośrednio go znających. Fabuła tej biograficznej opowieści motywowana jest chronologią wydarzeń, ale autor najpierw bada tematy Świętego Życia, które pozwalają ukazać duchowy portret bohatera, a także odpowiada na pytania o źródło jego nawrócenia, duchowego powołania i świętości. Marek Sołtysik, rozwijając tezę, że święci wyrażają swoje czasy, a zarazem te czasy wyprzedzają, próbuje przekonać czytelników, że Brat Albert jest również człowiekiem naszej epoki, gdyż jego profil duchowy i apostolstwo wskazują na wartości ponadczasowe i ponadpokoleniowe – wiarę, miłość, godność osoby ludzkiej.

Bibliografia

LITERATURA PODMIOTOWA:

Sołtysik M., Znak miłości. Opowieść o Adamie Chmielowskim – Świętym Bracie Albercie, Kraków 2005.

LITERATURA PRZEDMIOTOWA:

Filek O., Wprowadzenie, [w:] Święty Jan od Krzyża Doktor Kościoła. Dzieła, red. O. Filek, Kraków 1986, s. 7-47.

Jan Paweł II, Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Kraków 1996.

Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004.

Machniak J., Św. Brat Albert Chmielowski, Kraków 2000.

Malik J.A., Wstęp, [w:] A. Nowaczyński, Najpiękniejszy człowiek mego pokolenia. Brat Albert, Lublin 1999, s. 5-18.

Matanič A.J., Duchowość chrystocentryczna braterstwa franciszkańskiego, „Studia Franciszkańskie” 1984, nr 1, s. 125-134.

Misiurek J., Zarys historii duchowości chrześcijańskiej, Lublin 1992.

Nowaczyński A., Najpiękniejszy człowiek mego pokolenia. Brat Albert, wstęp, opracowanie i komentarz J.A. Malik, Lublin 1999.

Pisma Adama Chmielowskiego (św. Brata Alberta) (1845-1916), oprac. A. Schletz, Kraków 2004.

Pisma św. Franciszka z Asyżu, przeł. i oprac. K. Ambrożkiewicz, Warszawa 1982.

Rożek M., Święty Brat Albert, Kraków 2017.

Siwiec R.B., Św. Brat Albert, Kraków 2012.

Słomkowski A., Teologia życia duchowego, Ząbki 2000.

Święty Augustyn, Wyznania, przeł. i oprac. Z. Kubiak, Kraków 2002.

Opublikowane
2018-08-13
Dział
Brat Albert i jego czasy