Open Journal Systems

Postać i dzieło św. Alberta Chmielowskiego widziane oczyma malarzy

Ewa Pyczek

Abstrakt


Dzieła Adama Chmielowskiego do dziś nie są powszechnie znane, jakkolwiek relacje współczesnych mu i późniejszych malarzy dowodzą, iż pod wieloma względami był w historii polskiej sztuki prekursorem impresjonizmu i symbolizmu – zarówno w twórczości malarskiej, jak i teoretycznej („O istocie sztuki”). Był wybitnym kolorystą, koncentrował się na estetycznych i emocjonalnych aspektach krajobrazu, jego pejzaże o wyraźnych cechach synestetycznych (rytm, harmonia, nastrojowość; powtarzające się motywy, zestrojenia barwne) stanowią zaproszenie do kontemplacji.


Słowa kluczowe


święty-malarz, kolorysta, teoretyk sztuki, symbolizm, impresjonizm, synestezja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

E. Czerwińska, katalog wystawy: Adam Chmielowski - Św. Brat Albert, Kraków 1995

Praca zbiorowa, red. E. Gistler "Mikolajus Ciurlionis, Litewski malarz i kompozytor. "Katowice 2006.

Pia Górska. "Paleta i pióro", Kraków 1956.

W. Kluz OCD, Adam Chmielowski. Brat Albert, Kraków 1976

K. Michalski "Brat Albert" Londyn, przedruk: Kraków 1946

A. Okońska "Adam Chmielowski" Warszawa 1967

St. Rodziński "Obrazy Czasu", Lublin 2001

S. Skwarczyńska "Adama Chmielowskiego rozprawa O istocie sztuki"

[W:]Studia i szkice literackie, Warszawa 1953


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).