O Ewangelii ukrytej. Jakuba Malika kerygmatyczna interpretacja twórczości pozytywistów

  • Wojciech Kaczmarek
Słowa kluczowe: pozytywizm, analiza kerygmatyczna, Biblia, chrześcijaństwo

Abstrakt

Podejmowane przez Jakuba Malika (1970-2017) analizy tekstów pozytywistycznych miały kilka zasadniczych cech. Najpierw badacz ten zainteresowany był uzupełnianiem pewnych miejsc, które nie były dotąd dostatecznie oświetlone w pracach szczegółowych. W ostatnich latach swoich badań skupił się przede wszystkim na odkrywaniu odniesień polskich pozytywistów do Biblii i do chrześcijaństwa. Szczególnie w pracach z lat 2008-2017 widać wyraźny zwrot związany z zastosowaniem analizy kerygmatycznej, pozwalającej na mocniejsze podkreślenie związków życia bohaterów literackich, zwłaszcza z Lalki Bolesława Prusa,  z antropologią chrześcijańską.

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

Malik J., Dawca dobrych czynów. Droga kenozy w noweli Prusa Z żywotów świętych. Odczytywanie znaków, w: Czterdzieści i cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, pod red. D. Seweryna, W. Kaczmarka i A. Seweryn, Lublin 2008, s. 111-134.

Malik J., Ucieczka ku świętości. Próba kerygmatycznej lektury Ascetki Elizy Orzeszkowej. Prolegomena, w: Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej, red. I. Wiśniewska, B. Obsulewicz, Lublin 2010, s. 109-121.

Malik J., Transitus. Doświadczenie wiary Stanisława Wokulskiego. Relacja z podróży, w: Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze, red. A. Bielak, P. Nowaczyński, Lublin 2011, s. 75-93.

Malik J., Po co Prusowi metoda kerygmatyczna. Prolegomena (z nadmiarem przypisów), w: Interpretacja kerygmatyczna. Doświadczenia – re-wizje – perspektywy, red. J. Borowski, E. Fiała, I. Piekarski, Lublin 2014, s. 305-314

Opublikowane
2018-08-13
Dział
Brat Albert i jego czasy