Open Journal Systems

Organizational ties in the structures of public administration as a subject of regulation of administrative law

Jan Izdebski

Abstrakt


Public administration from the subjective point of view is a set of complex
organizational units. The possibility of proper implementation of public tasks by
individual entities of public administration depends mostly on the organizational
efficiency of public administration offices - human teams supporting public
administration bodies in exercising competences. The efficiency of operations
of individual organizational units, the public administration offices, is conditioned
by the quality of organizational ties present in them. Organizational ties in
organizational units of public administration are, to a large extent, formalized.
It results from the public-law nature of public administration activities and
established administration practices adopted in a given country. The current
increase in requirements as to the quality, efficiency and openness of public
administration activities means that the correct formation of organizational ties
in each organizational unit of public administration can have a significant impact
on the level of implementation of public tasks. A high level of formalization of
the basis of organizational ties in public administration should not be treated as
an obstacle to the effective shaping of modern administrative structures based
on solutions in the private sector. The determined level of formalization of the
structure of organizational units of public administration is to provide those
values that are fundamental for the operation of public administration entities:
the rule of law, equality before the law. The formation of organizational ties
within the framework of the formalization of public administration structures
should be a compromise between the necessary elements giving the basis for
applying uniform principles to the administrated, citizens and solutions aiming
to ensure professionalisation and to improve the quality of public administration
organizational units.


Słowa kluczowe


Organizational ties, Administrative law, Public administration structure

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


W. Dawidowicz, Issues of the theory of organization and management in state administration, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1972.

W. Dawidowicz, Problems of the system of state administration in Poland, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1970.

T. Górzyńska, Relationship of clerical law and labor law [in:] W. Drobny (ed.), Polish clerical law - identity crisis, C.H. Beck, Warsaw 2016.

M. Jełowicki, W. Kieżun, Z. Leoński, B. Ostapczuk (ed.), Theory of organization and management, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1979.

E. Knosala, Organization of public administration, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu in Sosnowiec, Sosnowiec 2005.

S. Kowalewski, Teoria struktury administracji państwowej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1973.

T. Kuczyński, Responsibilities of officer and employee [in:] T. Kuczyński, E. Mazurczak-Jasińska, J. Stelina, Service relationship, Administrative Law System Volume 11. (ed.) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel , CH Beck, Warsaw 2011.

J. Kurnal, Outline of organization and management theory, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw 1969.

Z. Leoński, Substantial administrative law, C.He Beck, Warsaw 2009.

Z. Leoński, Science of administration, C.H. Beck, Warsaw 2004.

J. Łukasiewicz, Outline of administration science, Lexis Nexis, Warsaw 2005.

A. Pakuła, Stages of creating the organizational structure [in:] A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Science of organization and management, Cologne Limited, Wrocław 2005.

T. T. Rostkowski, Strategic human resources management in public administration, Wolters Kluwer, Warsaw 2012.

J. Sługocki, Administrative law. Basic political issues, Wolters Kluwer, Warsaw 2007.

J. Stelina, The clerical law, C.H. Beck, Warsaw 2013.

J. Zieleniewski, Organization and management, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1976.

J. Zieleniewski, Organization of human teams. Introduction to the theory of organization and management, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1964.

J. Zieleniewski, Organization of work in administration, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1972.

J. Zimmermann, Administrative law, Wolters Kluwer, Cracow 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Numery czasopisma sprzed roku 2017 w wersji PDF są do pobrania  > tutaj.