Zeszyty Naukowe KUL

W 1957 r. władze Uniwersytetu zabiegały o zgodę administracji rządowej na wydawanie czasopisma w nakładzie 7 tys. egzemplarzy, początkowo uzyskano pozwolenie na nakład siedmiokrotnie mniejszy. Kolejne numery miały ukazywać się na początku każdego kwartału. Początkowo druk odbywał się w Lubelskiej Drukarni Prasowej w godzinach nadliczbowych. Do 1972 r. „Zeszyty Naukowe KUL" redagował komitet złożony z przedstawicieli Wydziałów oraz delegata Biblioteki Uniwersyteckiej. Pracami redakcji w początkowym okresie kierował Konstanty Turowski. Od 1973 r. wprowadzono funkcję redaktora naczelnego, powoływanego z grona profesorów. W kolejnych latach pełnili ją: prof. Antoni Stępień (1973–1975 oraz 1983–1993), ks. prof. Wacław Hryniewicz (1976–1978), o. prof. Mieczysław A. Krąpiec (1979–1983), prof. Stanisław Fita (1994–2000), ks. prof. Józef Herbut (2000–2003), ks. prof. Henryk Witczyk (2003–2011), prof. Karol Klauza (2011–2017), dr hab. Grzegorz Tylec od 2017 r.

Szczegóły publikacji:

– ISSN 0044-4405

– W wersji elektronicznej ukazuje się w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku

– Wersja drukowana (4 zeszyty elektroniczne) ukazuje się w październiku

– Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną

– Wydawca: Wydawnictwo KUL

– Punktacja MNiSW: 10 pkt., lista B

Bazy danych, w których czasopismo jest indeksowane:

– Google Scholar
– Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH)
– Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
– Baza czasopism humanistycznych BazHum

 

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 60, No 4 (2017)

Spis treści

Artykuły naukowe

Maria Opiela, Andrzej Jasnos
PDF
3-5
Zenon Kardynał Grocholewski
PDF
7-16
Piotr Gołdyn
PDF
17-27
Józef Franciszek Fert
PDF
29-47
Marta Diana Rozwadowska
PDF
49-61
Łukasz Puślecki
PDF
63-93
Waldemar Rozynkowski
PDF
95-108
Mikołaj Krasnodębski
PDF
109-123
Eugeniusz Sakowicz
PDF
125-141
Ireneusz Stolarczyk
PDF
143-157
Andrzej Jasnos
PDF
173-188
Damian Belina
PDF
159-172
Dariusz Konopko
PDF
189-198
Andrzej Łuczyński
PDF
199-213
Jacek Zjawin
PDF
215-225
Maria Opiela
PDF
227-239
Lidia Andrzeja Spyra
PDF
241-257

Wspomnienia

Anzelm Weiss
PDF
259-267
Rola, jaką pełni Edmund Bojanowski w umysłach i sercach mieszkańców Powiatu Gostyńskiego i całej Ziemi Wielkopolskiej
Sebastian Nowak
PDF
269-275

Recenzje

Sebastian Musiał
PDF
277-279
Marek Jurczyszyn
PDF
281-283


Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II