Informacje dla autorów

Jeśli jesteś zainteresowany/a złożeniem tekstu do publikacji w naszym czasopiśmie, prosimy o zapoznanie się ze stroną zawierającą informację o wytycznych dla autorów.

Autorzy powinni zarejestrować się na stronie czasopisma przed złożeniem danego artykułu do publikacji; jeśli już są zarejestrowani, należy się zalogować i przejść kolejne kroki prostego procesu prowadzącego do złożenia tekstu.

Instrukcja posługiwania się systemem OJS jest dostępna > tutaj.
Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Numery czasopisma sprzed roku 2017 w wersji PDF są do pobrania  > tutaj.