Informacje dla czytelników

Zachęcamy czytelników czasopisma do rejestracji na naszej stronie w celu otrzymywania informacji na temat kolejnych numerów. Należy użyć linku Zarejestruj, który znajduje się w górnej części głównej strony czasopisma. Dzięki rejestracji będą Państwo otrzymywali emaile ze spisem treści kolejnego ukazującego się numeru w wersji elektronicznej. Dzięki zarejestrowanej grupie czytelników czasopismo będzie się również cieszyło zainteresowaniem i poparciem ze strony czytelników. Polityka prywatności zapewnia, że wszelkie dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, lub wykorzystywane do innych celów.
Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Numery czasopisma sprzed roku 2017 w wersji PDF są do pobrania  > tutaj.