[1]
Kobylski, P. 2022. Opłaty samorządowe. Wybrane zagadnienia. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 16, 2 (wrz. 2022), 143–162. DOI:https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-8.