[1]
Lewandowski, P. 2022. Obowiązek prowadzenia życia świętego dyspensowanych od celibatu. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 16, 2 (wrz. 2022), 181–191. DOI:https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-10.