(1)
Kobylski, P. Opłaty samorządowe. Wybrane Zagadnienia. BSA 2022, 16, 143-162.