(1)
Lewandowski, P. Obowiązek Prowadzenia życia świętego Dyspensowanych Od Celibatu. BSA 2022, 16, 181-191.