(1)
Jancewicz, Z. Bezskuteczny upływ Terminu Z Art. 8 § 3 Kodeksu Rodzinnego I opiekuńczego a Zawarcie małżeństwa Konkordatowego. BSA 2022, 17, 89-116.