(1)
Śwital, P. Dostęp Do Informacji W Praktyce działalności samorządu Terytorialnego. BSA 2022, 17, 315-328.