(1)
Wołowiec, T. Uznaniowość Decyzji Organu Podatkowego W Przedmiocie Umorzenia zaległości Podatkowej. BSA 2022, 17, 349-367.