(1)
Wołowiec, T.; Martyniuk, V. Lokalna Strategia Podatkowa I Jej składowe a kształtowanie konkurencyjności Inwestycyjnej Gminy. BSA 2022, 17, 239-257.