(1)
Łazarz, M. Odpowiedzialność Karna Za Uchylanie Się Od Wykonania środka Kompensacyjnego. BSA 2022, 16, 165-183.