(1)
Rulka, M.; Wróblewski, B. Ustawowa Liczba członków (posłów, senatorów, członków Zgromadzenia Narodowego) W Konstytucji RP Z 1997 Roku. BSA 2021, 16, 235-264.