Czakowski, M. (2021). Przestępstwa przeciwko ochronie informacji. Wybrane zagadnienia prawno-materialne i kryminologiczne. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów I Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 16(2), 7–23. https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-1