Kobylski, P. (2022). Opłaty samorządowe. Wybrane zagadnienia. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów I Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 16(2), 143–162. https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-8