Kropiwnicka, M. (2022). Dowody publicznego udostępnienia wzoru przemysłowego. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów I Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 16(2), 163–180. https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-9