Lewandowski, P. (2022). Obowiązek prowadzenia życia świętego dyspensowanych od celibatu. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów I Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 16(2), 181–191. https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-10