Smarż, J. (2022). The Extent of Administrative Courts’ Review of Cases Based on Challenges to Cassation Decisions. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów I Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 17(19 (1), 271–290. https://doi.org/10.32084/bsawp.4410