Śwital, P. (2022). Dostęp do informacji w praktyce działalności samorządu terytorialnego. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów I Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 17(1), 315–328. https://doi.org/10.32084/bsawp.4412