Wołowiec, T. (2022). Uznaniowość decyzji organu podatkowego w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów I Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 17(1), 349–367. https://doi.org/10.32084/bsawp.4414