Wołowiec, T., & Martyniuk, V. (2022). Lokalna strategia podatkowa i jej składowe a kształtowanie konkurencyjności inwestycyjnej gminy . Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów I Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 17(2), 239–257. https://doi.org/10.32084/bsawp.4483